Integritetspolicy

Inledning

Sanoj Tape Sweden AB (559022-9976) värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Därför har vi utarbetat en policy som förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Denna policy kan när som helst ändras, så var noga med att alltid kontrollera vad som gäller. Den senaste versionen av denna Integritetspolicy finns alltid tillgänglig på sanojtape.se.

Denna Integritetspolicy gäller endast för våra onlinetjänster

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det svenska bolaget Sanoj Tape Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Var lagras mina uppgifter? 

De personuppgifter som samlas in kommer att hållas inom Europa och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet. Sanoj Tape Sweden AB kan även i övrigt överföra dina personuppgifter till en tredje part i de situationer som anges nedan i denna Integritetspolicy.


Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som du själv lämnar till oss, såsom namn, adress, kön, födelsedatum (i Sverige personnummer), intressen, e-mailadress och mobilnummer samt information om hur du vill bli kontaktad av oss (via e-post och/eller SMS).

Vi samlar även in uppgifter vid köp och besök av vår hemsida såsom elektronisk identitet, information om köpta varor, pris, datum och butik för köpet och eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar oss samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta.

I Sverige hämtar och uppdaterar vi, automatiskt, dina adressuppgifter via folkbokföringen.


Hur använder vi dina personuppgifter? 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet
 • För att säkerställa din identitet behöver vi i vissa fall personnummersätta din adressuppgift, detta sker via godkänd leverantör av dessa tjänster.
 • Skapa och hantera ditt konto
 • Behandla dina beställningar och returer
 • Kontakta dig med leveransbesked eller om ett problem uppstår vid leverans av dina produkter
 • Kontakta dig när din beställning går att hämta
 • Besvara dina frågor via e-post eller via kundtjänst
 • Analys och segmentering för riktade kampanjer
 • Utskick av generell information och riktade budskap (via e-mail, sms eller sociala medier)
 • Kontroll av ålder vid e-handel (18 år) eller vid medlemskap i Spotlight (16 år)
 • Skicka enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
 • Testa och förbättra våra system, tillhandahålla tjänster
 • Förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster
 • För att du ska kunna delta i våra tävlingarLagringstid

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Fakturor sparas i enlighet med bokföringslagen.


Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare reklam via sanojtape.se, kundtjänst eller via de utskick du får.

Du har, när som helst, kostnadsfritt en gång om året, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till vår kundtjänst på den adress som anges nedan.

Om du anser att de personuppgifter som Sanoj Tape Sweden har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort.

Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter (t ex bokföringslagen). Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. När Sanoj Tape Sweden har sådan rätt enligt lag, behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Du har även rätt att begära att den behandling vi gör begränsas. Det kan till exempel vara att vi begränsar användningen för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Eller att vi beslutar att vi inte längre kommer behålla dina uppgifter för de ändamål vi fastställts men du vill att vi lagrar dina personuppgifter för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det innebär i så fall att vi inte kan radera dina uppgifter förrän du säger att vi kan göra det.

Du kan även invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätten att klaga hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t ex till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för analys av dina personuppgifter för distribution av erbjudanden. I de länder där det är möjligt kan dina personuppgifter även lämnas ut till tredje part i syfte att uppdatera namn och adress via folkbokföring eller andra publika register.

De företag vi använder är kontrakterade av oss och de får endast använda de personuppgifter som ställts till deras förfogande i enlighet med våra instruktioner. Vi är juridiskt ansvariga för den hantering som sker hos våra serviceföretag.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Sanoj Tape Sweden AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Samtliga transaktioner som görs genom hemsidan där dina personuppgifter används krypteras med hjälp av SSL (Secure Socket Layer).


Cookie policy

En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och notifiera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på sanojtape.se och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t ex innebära att vi sparar information om besökares landsval, information om tidigare besök på sanojtape.se samt vilka sidor som besökts på sanojtape.se. Vill du läsa mer om cookies kan du göra det här: http://www.allaboutcookies.org/.

När du besöker sanojtape.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på sanojtape.se, så godkänner du att vi samlar information om dina besök med hjälp av cookies.  Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Notera att om du inte godkänner cookies, så kommer du inte kunna handla via vår e-handel.

Obligatoriska-/Funktionscookies
Denna typ av cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies kan du inte handla via vår e-handel. Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner.

Anpassningscookies 
Denna typ av cookies samlar information om hur du använder webbplatser. Anpassningscookies hjälper oss bland annat att identifiera särskilt populära delar av vår webbplats. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse. Information som samlas in med denna typ av cookies är inte knuten till en viss person.

Cookies från tredje part 
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).

Google Analytics
Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Data samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka sidor som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande länk: www.google.com/intl/en/policies/privacySocial plugins externa länkar

På sanojtape.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna policy. Sanoj Tape Sweden tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från sanojtape.se.


Kontakt

Har du frågor om hur Sanoj Tape Sweden hanterar uppgifterna kontakta gärna Sanoj Tape Sweden kundtjänst, se nedan kontaktuppgifter. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar portera dina uppgifter kontaktar du info@sanojtape.com. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Sanoj Tape Sweden AB
August Palmgrens Väg 1
371 49 Karlskrona
Sweden

Kundtjänst: info@sanojtape.com
Telefon: 0708-652727
Org. nr: 559022-9976
VATnummer: SE559022997601


Policyn gäller från 2019-04-02