Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande tejp

Dubbelhäftande tejp eller monteringstejp är i huvudsak en självhäftande tejp med häftämne (lim) på båda sidor av tejpen.

Produkten används för att montera samma två olika ytor. Fördelen att använda en dubbelhäftande tejp till skillnad från mekaniska förband är att man exempelvis slipper göra åverkningar på underlagen. Exempelvis håltagning.

En dubbelhäftande tejp består i huvudsak av en bärare i mitten av tejpen. Bäraren kan exempelvis består av:

  • Skumplast
  • Tissue/Pappersbärare
  • Plastfilm typ PET eller PP
På båda sidor av denna bärare appliceras sedan ett tunt skikt av häftämne för att göra tejpen dubbelhäftande. Det finns olika häftämnen på marknaden som är skapta för olika ändamål. Exempelvis på häftämnen är: 
  1. Gummihäftämne. Ett häftämne som är skapad av gummi som bas och kan dels bestå i naturgummi eller syntetgummi. Detta häftämne har en snabb initial vidhäftning och lämpar sig utmärkt för applikationer inomhus. Gummihäftämne tål inte UV-ljus lika bra som exempelvis akrylhäftämne
  1. Akrylhäftämne. Häftämne i akrylat som är skapad för att klara högre temperaturer och UV-ljus bättre för applikationer utomhus. Akrylhäftämne klarar även av lösningsmedel bättre och är i regel mer resistent mot olika kemikalier. 
  1. Silikonhäftämne. Silikon används som häftämne till applikationer där den dubbelhäftande tejpen utsätts för högre temperaturer. Det finns dubbelhäftande silikontejper som klarar upp till 250°C över tid

Det finns även dubbelhäftande tejper som inte består av någon ”bärare”. Denna kategori av tejp brukar kallas för ”transfertejp”. Tejpen består enbart av ett lager häftämne eller lim i olika tjocklekar. Dessa tejper har ofta en hög inre styrka men är i regel svåra att applicera korrekt så tejpen uppfattas som ”sladdrig” och svårapplicerad. 

Rätt val av dubbelhäftande tejp

Det finns många parametrar att ha med när man ska välja rätt dubbelhäftande tejp för ändamålet. I huvudsak bör följande frågor kunna besvaras:

  1. Vilka typer av ytor ska sammanfogas? Är det enkla material såsom aluminium eller glas? Eller svårare ytor såsom PP-plast eller målade ytor?
  1. Ska produkten sitta inne- eller ute? Temperaturintervall?
  1. Är ytorna släta eller lite ojämna? Vid lite ojämna eller skrovliga ytor krävs något tjockare tejp för att ta upp ojämnheterna.

För att tejpen ska kunna fästa bra mot ytan krävs det att tejpens ytenergi är lägre än vad ytan är som ska sammanfogas. Olika material och ytor har olika ytenergier. Detta påverkar tejpens förmåga att fästa bra. En del tejper kräver också en viss så kallad sättid för att uppnå maximal styrka. Denna sättid är lite olika men man brukar säga att de flesta tejperna har 70–80 % styrka efter en timme och maximal styrka efter 72 timmar. Detta är beroende på tryck som fogen utsätts för samt temperatur.

dubbelhäftande tejp

För den som önskar en stark dubbelhäftande tejp finns akrylfoamtejper. Akrylfoamtejp är en produkt som har en kärna vanligtvis med mycket hög densitet. Detta gör att den inre styrkan i tejpen är avsevärt mycket högre än traditionella monteringstejper likt skumplasttejp. Denna typ av tejp finns i olika färger med olika egenskaper beroende på vilket underlag ytorna har.

monteringstejp dubbelhäftande tejp


Gemensamt för att få tejper att fästa bra är grundläggande rengöring. Ytorna ska vara fria, rena och torra. Rester från smuts, damm, olja tas förslagsvis bort med isopropanol.